Tags Posts tagged with "Barikad Crew Terapi"

Barikad Crew Terapi

Barikad Crew – Terapi – Lyrics Kanaval 2014

[Hype & mmixX]

Are u ready?…

I said are u ready?…(BC!)

——
[KONDA]

Pou’n chase stress nou, problem lavia
BC konn doulè nou, men Terapi a

——
[BRITAL] (2X)

Nou pote frap, nou pote vibe ki pou reveye’w (wi!)
Souke tchatcha, woule kata nou vin degrese’w (wi!)

Evite fatra, li pa trò ta, pou’l pa nwi sante’w (wi!)
Evite traka, met kapòt la lè’w pral defoule’w (wi!)

Leve, leve men’w. Frape frape men’w (Ow!)
Bouje, bouje ren’w, Pou doulè pa jennen’w

Nap kapote’l adwat (Kow!)
nap kapote’l agoch (Kow!)

Woy men barikad, vin geri tout malad (Yow!)

——
[HOOK]

Nap ba’w bon jan plezi, chase melankoli
Menm siw gen maladi, nap f’on jan pou’w geri

Malgre tout trajedi, ayiti pa ka peri
Nou pa pwomèt ou paradi

Wa pran BC kòm Terapi
Terapiii, Terapiiii Terapiii pou Ayiti…

Ayiti pa ka peri
Nou pa pwomet ou paradi

Wa pran BC kòm Terapi

——
[IZOLAN]

Mwen pa konprann peyi a telman moral moun yo bese

Lè pèp la vle kanpe, g’on lawon goch kap di yo bese

Jèn yo pedi kontwòl yo tèlman tout moun ap viv strese

Ayiti se pou nou, fò’n met ansanm pou li pa blese

Lè’n f’on tcheke sou fan yo, yo di nou sèvo yo ba ba

Kounya BC lage, s’on sel bagay tout moun se pla pla

Vandredi, samdi, dimanch genyen kap soufri.

Lendi m pap kite’n peri, madi vin nan TeRaPi (Excusez-moi!)

——
[BRICKS]

Zo fè mal, doulè nan ren, problèm nan brain

Bezwen yon terapi, mesye fè mouvman, medam bwè grenn

Sa ki two gwo nou pa ka vale, na souse li

Nèg ki pa ka mache yon bon prochen va jouke li (paske)

Mwen menm Bricks m pran echèk, m jere tèt mwen

Le’m tonbe m leve, m pran plis level apre defèt mw

M wè, gen neg ki pran feeling lè yap fel ak ponyèt yo

Konsa gen fi ki pi renmen lè lòt fanm souke tèt yo

——
[HOOK 2]

——
[Animasyon 1]

Pou problem mw gen nan dan’m se yon trètman pou’m jwenn

*Ban’m Terapi’m, sel BC’k pou geri’m. (4X)

(Woy, woy, anmwey, tonerr manrajee)

M santi On doulè nan zo

m santi On doulè nan do

M santi On doulè sou po’m

Li rive jouk nan sèvo’m

M santi On doulè nan bra’m

Doulè sa vin pou fann fwa’m

Pou problèm mw gen nan tèt mwen s’on bon trètman pou’m jwenn.

Woy ban’m Terapi’m, sel BC’k pou geri’m (4X)

(Woy, anmwey, tonerrr, manrajee)

——
[TONYMIX]

Men Barikad la

Gwoup yo pa ka tag la

Gwoup yo malad la

Mwen diw leve sou kab la (Tonnè boule’m)

To the left, to the right

To the back, to the front

Jump jump jump jump jump! Energy!!!

Ban’m Terapi’m, sèl BC’k pou geri’m (X)

(Jump, jump jump, jump, jump jump…) Eeeenergy!!!

——
[FANTOM] (Bridge)

Yo tonbe chèche Majori

Poutan’l gaye nan bann (BC!)

Premye jou li danse kont li

Nan demen mennen’l grann lan (Manti!)

Manmi papi di’l pap f’on pa, met siveyans sou chanm nan (Evreee!)

Pandanl te gentan nan lari, zòrye’l te sou kabann nan (L’al nan Terapi!)

Li met men dwat anlè (Anlè!)

li ouvè bò dwat la (Dwat!)

Li met men goch anlè (Anlè!)

Li ouvè bò goch la (Goch!)

Li pike devan’l (Zobodop Zobodop!)

Li pike devanl (Zobodop Zobodop!)

Li pike devan’l (Zobodop Zobodop!)

——
[Anim Rara]

Awoyo, awoyoo (bis)

Si’m pat gen Barikad mezanmi

M tap pran nan tout vye maladi, Woy!

——
[CHORUS]

Prezidan bezwen terapi

Paleman bezwen terapi

Etidyan bezwen terapi

Atizan bezwen terapi

Ou Ho-O-oo ( Siw gen doulè, ou santiw gen kò fè mal)

I ye-E-ee ( Barikad crew sa s’on lopital)

Ou Ho-O-oo (Ipapkreyòl sa fenomenal)

I ye-E-ee (Gonaïves ann ale!)

Tout paran, potestan, katolik, alkolik, lapolis, lajistis

Tout minis, jounalis, prizonye, malere, kokobe, zotobre.

Tout ayiti an antye malad, nou bzwen terapi!

Anseyan bezwen terapi

Komèsan bezwen terapi

Peyizan Bezwen terapi

Vodouyizan Bezwen terapi

Ou Ho-O-oo ( Siw gen doulè, ou santiw gen kò fè mal)

I ye-E-ee ( Barikad crew sa s’on lopital)

Ou Ho-O-oo (Ipapkreyòl sa fenomenal)

I ye-E-ee (Gad’on anbyans total)

——
[Fred HYPE!] (2X)

Turn up, turn up, turn up!

Burn up, burn up, burn up!

Handz up, handz, handz up!

Jump up, jump up, jump up!

Barikad sa! (S’on tretman!)

Mizik sa! (Clean tenpan!)

Ipapkreyol sa! (Gwo mouvman!)

Nasyon sa! (Bezwen devlòpman!)

——

(Poze! Saj! Poze! Trè Saj! Yo hype, ole! Ole! Kazino beatz, Chofe! MmixX, Chofe! Maestro!

Ponpe, ponpe, ponpe, ponpe, ponpe, ponpe, ponpe, ponpe!

Ou wo-O-oo (Antasyon maladi!)

I ye-E ee (Veye chalatan!)

Ou wo-O-oo (Bann solda rabi!)

I ye-E eee (Minista anemi!)

——
[IZOLAN ANIM]

Le’w vin nan BC, wap fè terapi

Tout bagay desann, manzè pa tifi

Lè li wè zouti, li tonbe souri

Iii ii ii-ii ii (Haaaahaa)

(Izo) Met BonDye nan nan’m ou. Ii-ii ii-ii

(Brital) Sispann tronpe madanm ou. Ii-ii ii-ii

(Bricks) Pa bay jwe nan janm ou. Ii-ii ii-ii

Tèt kole pou Ayiti pi djanm!!

——
[Dread Jerry]

M pa konn doulè’w! Ou pa gen T sa nan tas oo!

Ti Sizons!