Pawol / Lyrics “Ki Yes Mwen Ye” by Oz’Mosis

Ki Yes Mwen Ye

Hook:
Ki Yes Mwen Ye (4x)
Jezi Ki te Jezi
Yo te krisifye’l
Steve Jobs kite beni’n
Yo te kritike’l
Ki yes mwen ye (4x)
Jay-Z Kanye Obama
Rive sou Donald Trump
Toussaint L’Ouverture Dessalines
Ayiti bagay yo bon

Senp yon sèvitè
senp yon kwayan
Senp yon fighter
yon survivor
Ki te gon paran
Poko anyen si nap pale de lajan
Pa konn anyen si nap pale de savan
Men nap viv non mond
Kote’ w pa konn diferans
Antre kretyen Ak Payen
Sak di pou Bondye
Men’k pou satan
E w Paka konte
Konbyen kretyen Ki pa byen
Tout lajounen kap goumen
Ou met te plen konesans
Ou pa gen lajan’w pa anyen
E si w pa gen rekonesans
Ou te plen byen’w pa g’anyen
Pa janm nan met sik sou kaka
Kase kouvri sa
Se verite k bay ti papa,
w fache pou kisa ?
Mwen konn Ki Yes Mwen

Hook:
Ki Yes Mwen Ye (4x)
Jezi Ki te Jezi
Yo te krisifye’l
Steve Jobs kite beni’n
Yo te kritike’l
Ki yes mwen ye (4x)
Jay-Z Kanye Obama
Rive sou Donald Trump
Toussaint L’Ouverture Dessalines
Ayiti bagay yo bon

II

A rein nafè
Pap janm sispann trip sou moun
Patnèèè
Ou pap janm Viv si’w pa sispann viv pou moun
Wap fè tout vi w ap soufri
Epi lè ou tonbe ‘ w mouri
Wa sezi wè Jan moun ri
Yo poKo menm antere’w,
Yap gentan bliye w
Tout Ti sa w kite dèyè,
Fanmi ap gentan piye’l
Viv vi w chak moun ap viv pal
Zanmi ap kritike’w dèyè w
Epi la vil sal
Plis ou fè yo byen
se plis yo vle fè ou mal

Hook:
Ki Yes Mwen Ye (4x)
Jezi Ki te Jezi
Yo te krisifye’l
Steve Jobs kite beni’n
Yo te kritike’l
Ki yes mwen ye (4x)
Jay-Z Kanye Obama
Rive sou Donald Trump
Toussaint L’Ouverture Dessalines
Ayiti bagay yo bon

III
I’m Marcus Garvey
I’m Carter G. >>Woodson
I’m Martin
I’m Malcolm X
Yes
Black Bourgoisie
Booker T. Washington
Dollars make sense
Talented Tenth
Like W.E.B Dubois
And I’m with my EBD boyz
Emotional behavior
Emotional teenagers
So don’t tick ’em
You better not stick ’em
You can’t take them
And go Lebron on ’em
Step back – Fadeaway
Oh wait …
Send the game to overtime
See ya niggaz Over Town
And y’all better not make a damn sound

Hook:
Ki Yes Mwen Ye (4x)
Jezi Ki te Jezi
Yo te krisifye’l
Steve Jobs kite beni’n
Yo te kritike’l
Ki yes mwen ye (4x)
Jay-Z Kanye Obama
Rive sou Donald Trump
Toussaint L’Ouverture Dessalines
Ayiti bagay yo bon

Facebook Comments