Gen 2 Sekte k ap pral kontre kon politikman e ideyolojikman andedan peyi a –se sekte pwogresis la ak sekte retwograd e anachis la.

Sekte pwogresis la vle we pou peyi a ale ve lavan… pou peyi a ap devlope ekonomikman e sosyalman… pou peyi a gen estabilite politik ladan l, k ap rann posib yon devlopman ekonomik e sosyal dirab.

Sekte retwograd e anachis la limenm, li gen ladan li politisyen tradisyonel yo; politisyen ki pa eklere yo; politisyen ki pa we peyi yo, se entere pesonel zwit yo ke yo we. Li gen ladan li moun sa yo ki kontante yo kraze peyi, fe moun lot peyi ap gade peyi nou an tre mal… pou moun sa yo, tout jan peyi a ye, yo alez ladan.

Facebook Comments